یا فاطِمَهُ اشْفَعى لى فِى الْجَنَّهِ…

یا فاطِمَهُ اشْفَعى لى فِى الْجَنَّهِ…

بسم الله الرحمن الرحیم
قال موسی بن جعفر (علیه السلام):« قُمْ عُشِّ آل محمَّد وَ ماوَی شیعَتِهِم »
قـــــم آشیانه آل محمد صلوات الله علیها و جایگاه پیروان آنان است. بحارالانوار، ج 60 ، ص 218
یا فاطِمَهُ اشْفَعى لى فِى الْجَنَّهِ…
دختر آفتاب را هفت نقطه است...
و او دختر هفتمین نور آسمان ها و زمین است...
پرده داران سحر، طلوع صبح را!
با نام او ، راز کنند !
در آن آسمان هفتم !
نیست جز او زهره ی زهرا !
دختر آفتاب !...

دختر آفتاب

کد آهنگ

پخش زنده حرم
پیوندهای روزانه

۱۱ مطلب با موضوع «دختر آفتاب :: بانو در روایات» ثبت شده است

فضـائل و منـاقب و ویژگیهاى حضـرت معصـومه علیها السلام

از آنجا که معرفت و شناخت ائمه طاهرین و اولیاء دین مبیـن,همان شناخت فضائل و کمالات نفسانـى آن بزرگـواران است نه فقط آشنایـى اجمالـى بـا زنـدگینامه آنها, در اینجا بعد از بیان اجمالـى از زنـدگـى کریمه اهل بیت علیها السلام مـى پردازیـم به ذکر شمه اى از فضائل و مناقب آن حضرت:


شرافت خانوادگى

یکـى از عالیتـریـن فضائل آن حضـرت انتساب ایشان به بیت وحـى و رسالت و امامت است.
او ((بنت رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلـم)) و ((بنت ولى الله)) و ((اخت ولى الله)) و ((عمه ولـى الله)) است و ایـن امر خـود سـرچشمه سایر فضائل و کمالات معنـوى و روحانـى آن بزرگـوار مى باشد که زندگـى در جـوار امامان معصـومى همچـون ((مـوسـى بـن جعفر)) و ((على بـن موسى الرضا)) علیهما السلام و بهره مند بـودن از تعالیـم عالیه آن رهبران راه نـور و سعادت, خـود عامل اساسى در تعالى روح و تکامل درجات علمـى و عملـى آن حضـرت بـوده است. بنابرایـن مى تـوان آن حضرت را الگو و نمودارى از فضائل اهل بیت علیهم السلام دانست.
 

عبادت آن حضرت

بنـا به تصـریح آئه کـریمه قـرآن, هـدف از خلقت انسـان چیزى جز عبادت و بندگـى خداوند متعال نیست که: ((وما خلقت الجـن والانـس الا لیعبـدون)) (ذاریات, آیه 57) آنان که به ایـن هدف پـى بردند در راه رسیدن به عالیترین مرتبه آن که حصـول یقیـن و اطمینان و نفـس مطمئنه شدن است که: ((واعبد ربک حتى یاتیک الیقیـن))(حجر, آیه 99) سر از پا نمى شناسند و بهتریـن ساعات زندگى خود را زمان عبادت و راز و نیاز به درگاه ذات بى نیاز مى دانند و در خلـوت شب سر بر آستان دوست مى نهند و راز دل با محبـوب خـویـش مى گـویند و عاشقانه با او به گفتگو مى نشینند و به ایـن آرزو زنده اند که در حـال نماز و راز و نیاز به ملاقات حق بشتـابنـد و مخاطب حضـرتـش قـرار گیـرنـد که: ((یـا ایتها النفـس المطمئنه ارجعى الـى ربک راضیه مـرضیه)). (فجــر, آیه 28 - 27)
یکى از عالیتریـن نمونه هاى عبادت و بندگى خدا از خاندان ولایت و امـامت,کـریمه اهل بیت فـاطمه معصــومه علیها السلام است. او که عبادت و شب زنده دارى هفده روزه اش در واپسیـن روزهاى عمر شریفش, گوشه اى از یک عمر عبـودیت و خضوع و خشـوع آن زاده عبد صالح خدا در برابـر ذات پاک الهى است و ایـن بیت النور(بیت النـور, همان حجره اى است که آن حضرت در مدت اقامت هفده روزه اش در منزل مـوسى بـن الخزرج, در آنجا مشغول عبادت بود که هم اکنون هم ایـن حجره در میـدان میر, خیابان چهارمردان و در کنار مـدرسه ستیه برقرار است و مـورد تـوجه دوستـداران اهل بیت علیهم السلام مـى باشـد) و معبـد و محراب به یادگار مانده آن صفیه الله است که - از برکات راز و نیـازهـاى شبـانه آن بضعه مـوسـى علیه السلام - تـا دامنه قیامت هدایتگر و الهام بخـش بندگان عاشق عبادت و ولایت مى باشد و چه خوش سروده اند اهل ذوق که:
 
این جایگاه که آنـــقدر منـــور است
ایـن سجـده گاه دختر موسى بن جعفر است
و بـر سـر در آن مکـان مقـدس ایـن دو بیت به چشـم مـى خـورد که:
شــده بنیــاد ایــن کـــاخ منـــور
به پـــاس دختــر موســـى بن جعفــر
عبــادتگــاه معصـــومه اســت اینجا
کـــز اینــجا قــم شرافت یافت دیگر
عالمه و محدثه اهل بیت علیهم السلام
در فرهنگ اسلامى محدثان راستیـن همـواره از حرمت و منزلت ویژه اى بـرخـوردار بـوده انـد; محـدثـان و راویـان در حفظ و حــراست از گنچینه هاى معارف و ارزشهاى دینـى و ذخایر گرانمایه مکتب تشیع و رشد و تعالى فرهنگ غنى اسلامى نقـش اول را داشته اندو حامل ودایع و امانتهاى گـرانقـدر الهى و رازدار اسـرار آل رسول بـوده انـد. یکـى از والاتـریـن عناوینـى که نشان دهنده بلنـدى مرتبه علـم و آشنایـى کریمه اهل بیت علیهم السلام با معارف بلنـد اسلام و مکتب حیاتبخـش تشیع است; محدثه بـودن آن حضرت مى باشد که بزرگان علـم حـدیث بـدون هیچ درنگـى احادیث و روایات رسیـده از آن حضـرت را قبـول و به آن استناد مى نمایند چرا که حضرتـش جز از افراد مورد وثـوق و اطمینان حدیث نقل نمى کند و ما درجاى خود, نمونه هایى از این روایات را ذکر خواهیم کرد.
 

او معصومه است

گرچه مقام عصمت از گناه و مصون بـودن از لغزشها ((در عیـن قدرت بـر خطـا)) مقامـى است خـاص انبیاء عظام و اوصیاء آنان به ویژه چهارده معصـوم پاک شیعه (علیهم السلام); ولى بـودند کسانى که به دلیل طاعت و بنـدگـى مخلصانه پروردگار و اطاعت و پیروى کامل از رهروان راه پاکـى و وارستگـى به درجه اى از تقـوى و طهارت روحـى رسیدند که از معاصى و رذایل اخلاقى دور مانده و دامـن روح و جان خویش را از ناپاکى ها زدودند.
فـاطمه معصـومه(علیها السلام) که خـود پـرورش یــافته مکتب ائمه طاهریـن علیهم السلام و یادگار صاحبان آیه تطهیر است, نمونه عالیى از طهارت و پـاکـى است به حـدى که خـاص و عام او را به عنـــوان معصـومه لقب داده انـد, چنـانچه حضـرت رضـا علیه السلام فـرمـود:
من زار المعصومه بقـم کمـن زارنى.(ناسخ التـواریخ, ج 7, ص 337)
یعنى: کسى که ((فاطمه معصومه)) را در قـم زیارت کند مثل آن است که مرا زیارت کرده باشـد. و در یکـى از فرازهاى زیارت دوم حضرت آمـده است که: السلام علیک ایتها الطاهره الحمیده البره الرشیده التقیه النقیه. (انوار المشعشعیـن,نـوشته شیخ محمد علـى قمـى,ص 211) ((سلام بر تـو اى پاکیزه و ستایـش شده, نیکـوکردار و هدایت شده,پرهیزگار وارسته)).
 

کریمه اهل بیت علیهم السلام

انسان در اثر عبادت و بندگـى خـداوند متعال مـى تـواند به جایـى بــرسـد که مظهر اراده حق و واسطه فیض الهى گـردد; ایـن ثمــره عبـودیت و اطاعت کامل از ذات اقدس الهى است چنانچه خود در حدیث قدسى مى فرماید:یابـن آدم انا اقول للشىء:کـن فیکون, اطعنى فیما امرتک اجعلک تقـول للشىء: کـن فیکـون.(مستدرک الـوسائل, ج 2, ص 298) یعنى: ((فرزند آدم ... مرا اطاعت کـن تا تو را چنان نمایم که (به عنـایت مـن) هـر آنچه را اراده کنـى همـان شـود)).
امام صادق علیه السلام هـم مـى فـرمایـد: العبـودیه جـوهره کنهها الـربـوبیه. (مصباح الشـریعه, باب 100, (نقل از میزان الحکمه))
یعنى: بندگى خداوند گـوهرى است که نهایت و باطـن آن فرمانروایى بر موجودات است.
اولیاء خداوند متعال که در راه بندگـى و اطاعت گـوى سبقت را از دیگران ربـوده و ایـن راه را خالصانه پیمـوده اند هـم در زندگـى پربرکت خویـش و هـم بعد از آن, منشا کرامات و عنایاتى بـوده اند که آثار یک عمر اخلاص و وارستگـى آنها است. و از دیر زمان آستان قـدس فاطمـى منشا هزاران کـرامت و عنایت ربانـى بـوده است و چه قلبهاى نـاامیـدى که سـرشـار از امیـد به فضل و کـرم الهى و چه دستهاى تهى که سرشار از رحمت ربـوبـى و چه انسانهایـى بریده از همه جا و ناامید از همه کـس که با دلـى شاد و روحـى پیـوسته به ابـدیت از درگاه پـرفیض و کرم ایـن کـریمه اهل بیت علیهم السلام برگشته و براى خود زندگیى براساس ایمانى مستحکـم به ولاى اولیاء حق, بنا نهادند.
اینها همه, نشانه بزرگـى عظمت روح آن بنده شایسته و پیـوسته به منبع فیض و کرم بى پایان خداى فیاض و کریـم است. (نمونه هایى از کـرامـات آن بزرگـوار به زودى ذکـر خـواهـد شد.)

مقام شفاعت آن حضرت

شکـى نیست که داشتـن حق شفـاعت و رسیـدن به ایـن مقـام عظیــم, شایستگـى لازم را مى طلبد چرا که خداوند شفاعت کسانى را مـى پذیرد که ماذون و مجاز از طـرف او باشنـد ((مـن ذاالذى یشفع عنـده الا باذنه)).(بقره, آیه 256) یعنـى: ((کیست که نزد او شفاعت کند جز به فـرمان او)) و ایـن اذن به کسانـى داده مـى شـود که به مرتبه عالى از قرب الهى و بندگـى خالصانه پروردگار رسیده باشند که در راس آنها انبیاء و ائمه معصـومیـن علیهم السلام هستنـد و بعد از آنها ایـن بندگان خالص حق و اولیاء مقـرب درگاه خـداینـد که هر کدام در حد مقام و درجه معنوى خـویـش شفاعت دارند ((از علماء و شهداء و فـرزنـدان شـایسته امـامـان معصوم علیهم السلام)).
از جمله کسانى که به شفیعه بودنـش در روایات و آثار دینى تصریح شـده است, فـاطمه معصـومه علیها السلام است:
امام صادق علیه السلام مـى فرمایـد: تـدخل بشفاعتها شیعتـى الجنه باجمعهم.(سفینه البحار, ج 2, ص 376) یعنـى: به شفاعت او (فاطمه معصـومه) همه شیعیـانـم وارد بهشت خـواهنـد شـد.
و در زیارت آن حضرت به ((دستـور امام معصـوم علیه السلام)) گفته مى شود که: یا فاطمه اشفعى لى فى الجنه. و ایـن خـود نشان دهنده شـان و مقـام بسیار عظیـم آن شفیعه روز جزا است چنانچه در فـراز دیگرى از زیارت مخصـوص آمده است که: فان لک عندالله " شانا مـن الشان".(بحار, ج 102, ص 266) یعنى ایـن که ما از تـو طلب شفاعت مى نماییم به خاطر ایـن است که تو در محضر الهى شان و منزلت وصف ناپذیـر دارى, که بـر خاک نشینان ایـن عالـم قابل تصـور نیست و تنها خـدا و پیـامبـر و اوصیـاء طـاهـرینـش بـر آن واقفند.
 
برگرفته شده از مجله کوثر ش 33

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۳ ، ۱۹:۰۳
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب

روزی امام رضا(ع) به سعد فرمود: «ای سعد! قبری از ما نزد شماست.»
«جانم فدایت قبر فاطمه(س) دختر موسی‌بن جعفر(ع) را می‌فرمایید.»«آری. هر کس قبرش را زیارت کند آن‌گونه که حق وی را بشناسد پاداشش بهشت است. هنگامی که به کنار قبر آمدی بالای سر آن حضرت رو به قبله بایست و 34 مرتبه «الله‌اکبر» 33 مرتبه «سبحان‌الله» و 33 مرتبه «الحمدالله» بگو و سپس زیارت نامه حضرت را بخوان.»(2)
برخی احادیث نقل شده از کریمه اهل بیت:کریمه اهل بیت(س) در راه زنده نگهداشتن دین اسلام و دوستی آل محمد(ص) حدیثی نقل کرده است. فاطمه معصومه(س) از دختر امام صادق(ع) روایتی نقل می‌کند که سلسله سندش به حضرت فاطمه‌زهرا(س) می رسد که آن حضرت از رسول اکرم(ص) نقل کرد: «آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد(ص) بمیرد شهید از دنیا رفته است.»(3)
حضرت در جای دیگری حدیث غدیر و آن واقعه را نقل می‌کند تا این سخنان در گوش مردم هر زمان زمزمه شود و سینه به سینه بیان شود تا این حوادث و وقایع در اذهان جای گیرد و مردم به حقیقت ولایت و جانشینی به حق حضرت علی(ع) واقف شوند. فاطمه معصومه(س) این روایت را از امام صادق(ع) نقل می‌کند که سلسله سندش در نهایت به حضرت فاطمه(س) می رسد. فاطمه زهرا(ع) دختر بزرگوار رسول اکرم(ص) فرمود: «آیا فرمایش رسول خدا را در روز غدیر خم فراموش کرده‌اید که فرمود: «هرکس من مولای اویم علی(ع) مولای اوست و آیا فراموش کرده‌اید، دیگر فرمایش آن حضرت(ع) را که فرمود: «تو برای من همانند هارون برای موسی هستی.»(4)


شفاعت حضرت معصومه(س):
بالاترین جایگاه شفاعت، از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم از آن به «مقام محمود» تعبیر شده است. همین ‌طور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم(ص) شفاعت گسترده‌ای دارند که بسیار وسیع و جهان‌شمول است و می‌تواند همه اهالی محشر را فراگیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر حضرت فاطمه‌زهرا(س)، و فاطمه معصومه(س) هستند. در مورد شفاعت گسترده حضرت زهرا(س) همین بس که شفاعت، مهریه آن حضرت است و به هنگام ازدواج، پیک وحی طاقه ابریشمی از سوی پروردگار آورد که در آن جمله: «خداوند مهریه فاطمه‌زهرا(س) را شفاعت گنهکاران از امت محمد(ص) قرار داد.»
این حدیث از طریق اهل سنت نیز نقل شده است. پس از فاطمه(س) از جهت گستردگی شفاعت، هیچ بانویی به شفیعه محشر حضرت معصومه(س) نمی‌رسد بر همین اساس است که حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: «با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می‌شوند.»(5)
امام صادق (ع) فرمودند: «زنی از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسی در آنجا از دنیا می‌رود که به شفاعت او تمام شیعیان من به بهشت داخل می‌شوند.» (6)فاطمه معصومه(س) بانوی مکرمه، دخت هفتمین ستاره تابناک ولایت و امامت حضرت موسی‌بن‌جعفر عارفه کامله، دارای مقامی عالی و منزلتی متعالی و شأنی رفیع و مکانی منیع است. او کریمه اهل بیت و اجابت‌کننده دعوات و بروز کرامات که ثواب زیارت او چون اجر و پاداش زیارت ائمه هدی علیهم‌السلام با بهشت برین معادل است.
پی‌نوشت:
2- محمد، حکیمی، حضرت معصومه(س) و شهر قم، چاپ دوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 40.
3- عبدالله، بحرانی اصفهانی عوالم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال، چاپ اول، ج 21، قم: الامام‌المهدی، ص 354.
4- همان، ص 353. 5- محمدباقر، مجلسی (1369). بحار‌الانوار، چاپ سوم، ج 60، قم: کتابفروشی اسلامی، ص 228.
6- مهدی، صحفی زندگانی حضرت معصومه(س) و تاریخ قم، چاپ پنجم، قم: صحفی، ص 39.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۳ ، ۰۲:۱۲
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب

در عصر استبداد و خودکامگی هارون، فعالیت فرهنگی امام رضا(ع) آغاز می شود. هارون در این مدت متعرض امام نمی شد، چون از عواقب قتل امام کاظم(ع) بیمناک بود و سعی می کرد خود را از این جنایت تبرئه سازد. امین در دوران حکومت خود (198- 193 ه. ق) گرفتار اختلافات داخلی گردید و فرصتی برای آزار امام رضا(ع) نیافت. از این رو، فرصت خوبی برای فعالیت های فرهنگی امام رضا(ع) ایجاد شد. امام رضا(ع) در اماکن گوناگون، برای گروه های بسیار بزرگ مردم سخنرانی می کرد. آن حضرت درباره امامت و رهبری خود با مردم گفتگو می نمود. و نیز با دانشمندان غیر مسلمان مناظره می کرد. در زمان خلافت هارون و مأمون، ترجمه آثار علمی بیگانگان به اوج خود رسید؛ زیرا مأمون می خواست دکانی در برابر مکتب علمی اهل بیت(ع) که در میدان علم و دانش در اوج شهرت بودند- باز کند و بدین وسیله، مشتریان آن مکتب را کم کند و از فروغ آن بکاهد. چیزی نگذشت که مسلمانان با فرهنگ های بیگانه، به ویژه فرهنگ و فلسفه یونانی آشنا شدند.

امام رضا(ع) در این شرایط، انقلاب فکری عمیقی ایجاد کرد و جامعه را از سقوط در گرداب خطرناک انحراف و التقاط رهایی بخشید. همچنین پرده از روی احادیث جعلی- که به منظور لکه دار نمودن شخصیت ائمه(ع) در جامعه رواج یافته بود برداشت و فضایل و مناقب اهل بیت(ع) را آشکار کرد. حضرت معصومه(س) نیز امام رضا(ع) را همراهی می نمود و با برقراری جلسات علمی که سلسله سند و محتوای احادیث آن حضرت گویای چنین مجالسی است، از حریم امامت و ولایت دفاع می کرد.

در سال 199 ه. ق. سپاه جلودی برای دستگیری امام کاظم(ع) ، عازم مدینه شد. جلودی دستور داشت محمد را به قتل برساند. و خانه های آل ابوطالب را در مدینه غارت کند. سپاه او، به در خانه امام کاظم(ع) رسید. حضرت رضا(ع) جمیع زنان را در یک اتاق جمع کرد [حضرت فاطمه معصومه(س) نیز یکی از آنان بود] و جلوی در خانه ایستاد. جلودی گفت: من ناچارم داخل این خانه شده و لباس های زنان را بگیرم. امام رضا(ع) سوگند یاد نمود که تمامی جامه های زنان را به او بدهد. آن حضرت، پیوسته اصرار می کرد و مانع داخل شدن جلودی به خانه می شد. امام رضا(ع) تمام لباس ها، حتی خلخال ها و گوشواره ها و آنچه را در خانه بود، به جلودی داد این حادثه یکی از صحنه های دردناک حضرت معصومه(س) بود.
در سال 200 ه. ق. حضرت رضا(ع) به دعوت مأمون عباسی، از مدینه عازم خراسان شد. امام رضا(ع) برای خنثی نمودن توطئه های مأمون- به رغم آن که او خواسته بود از خانواده اش هر که را می خواهد به مرو بیاورد- هیچ کس حتی فرزند عزیزش، امام جواد(ع) را همراه خود نبرد. مأمون برای نجات حکومت در حال سقوط خود و رهایی از مشکلاتی همچون فرونشاندن شورش های علویان، از بین بردن محبوبیت آنان در میان مردم و گرفتن اعتراف از علویان و تأیید اهالی خراسان و تمام ایرانیان برای مشروع جلوه دادن حکومتش، رضایت عباسیان، کسب اعتماد اعراب و تقویت حس اطمینان مردم نسبت به خود (که بر اثر کشتن برادرش امین، حس اعتماد مردم را نسبت به خود سست کرده بود) و بالاخره برای ایجاد مصونیت برای خویشتن در برابر خطری که او را از سوی شخصیتی با نفوذ، مانند امام رضا(ع) تهدید می کرد، ابتدا منصب خلافت را به امام پیشنهاد کرد، اما آن حضرت نپذیرفت. مأمون ولایتعهدی را به آن حضرت پیشنهاد کرد، امام بار دیگر پیشنهاد او را رد کرد. حضرت رضا (ع) از همان روز نخست در برابر این ترفند مأمون به صورت های گوناگونی موضع گرفت و مخالفت خود را ابراز کرد. مأمون، آن حضرت را تهدید نمود که اگر ولایتعهدی را نپذیرد، باید مرگ را بپذیرد. امام شرط پذیرفتن ولایتعهدی را در این قرارداد که هیچ یک از کارهای دولتی مربوط به حل و عقد و انتصاب و عزل مسئولان را برعهده نگیرد. آن حضرت می فرمود: می خواهم کاری کنم که مردم نگویند علی بن موسی به دنیا چسبیده، بلکه بگویند این دنیاست که از پی او روان شده .یک سال از هجرت امام رضا(ع) می گذشت. حضرت معصومه(س) در فراق برادر، بی تاب بود. امام رضا(ع) نامه ای به خواهر خویش نوشت و از او خواست نزد او بیاید. از این رو، آن بزرگوار آماده سفر گردید. زمان آن رسیده بود که فاطمه معصومه(س) فریاد غربت و حقانیت علی بن موسی الرضا(ع) را در فضایی بین سرزمین حجاز تا ایران طنین انداز کند و خود را برای جان سپاری در راه دفاع از ولایت آماده نماید. آن حضرت مشتاقانه رنج سفر را به جان خرید و قدم در این راه طولانی نهاد. در این سفر، بیش از هزار علوی در التزام آن بانوی بزرگ اسلامی بودند. سرانجام قافله از مدینه حرکت کرد و به نزدیکی ساوه رسید!
از آن طرف ِ؛ در همان ایام، به مأمون گزارش شد که قافله ای 15 هزار نفری به نزدیکی های شیراز رسیده و به طرف طوس درحال حرکت است. مأمون در نامه ای به تمام کارگزاران خود دستور داد قافله بنی هاشم را به سمت مدینه برگردانند. قافله بنی هاشم که در رأس آنها سیدامیر احمد شاه چراغ، سیدامیر محمد و سیدعلاءالدین حسین از فرزندان امام کاظم(ع) بودند، حاضر به برگشت نشدند و جنگ خونین شروع شد. لشکر قتلغ خان که در اثر شجاعت بنی هاشم پراکنده شده بود، تدبیری کرده، بالای بلندی ها فریاد برآوردند: اگر شما به پشت گرمی علی بن موسی، ولیعهد خلیفه، جنگ می کنید، الآن خبر رسید که ولیعهد وفات کرده و بدین ترتیب، جمعیت را متفرق ساختند.
در ساوه نیز مأموران مأمون سادات علوی را تعقیب کردند و خبر فوت امام رضا(ع) را پخش نمودند. امام رضا(ع) در مدینه به اهل بیت خود خبر شهادتش را داده و فرموده بود: «اما انی لا ارجع الی عیالی ابدا.» من دیگر از این سفر به سوی عیالم برنمی گردم. این خبر، چنان در وجود مقدس حضرت معصومه(س) تأثیر گذاشت که باعث بیماری آن حضرت گشت. کسالت آن بانو روز به روز شدت می یافت؛ لذا به همراهان خود فرمود: از این مکان تا قم چقدر راه است؟ عرض کردند: ده فرسخ. آن حضرت به خدمتگزار فرمود: عجله کنید که زودتر به قم برسیم؛ زیرا من از پدرم شنیدم که فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما می باشد. هنگامی که خبر ورود آن بانوی باعظمت به آل سعد رسید، همگی به اتفاق به استقبال او رفتند تا او را به قم دعوت کنند.

موسی بن خزرج با کمال افتخار، از آن بانو پذیرایی کرد؛ ولی پس از 16 یا 17 روز آن بانوی ارجمند رخت از جهان بربست. تاریخ رحلت آن حضرت روز دهم ربیع الثانی سال 201 ه.ق می باشد. در ایامی که حضرت معصومه(س) در قم بودند، واپسین روزهای عمر را در سرای موسی بن خزرج به عبادت و راز و نیاز با پروردگار گذراندند. محل اقامت آن حضرت، اکنون در مدرسه «ستیه بیت النور» باقی می باشد.
آل سعد در سرزمین بابلان سردابی حفر کردند تا آن را مقبره حضرت معصومه(س) قرار دهند. هنگامی که قبر مهیا شد، در مورد اینکه چه کسی وارد قبر شود، به بحث و مشورت پرداختند، تا آن که در مورد پیرمرد پرهیزگاری به نام «قادر» به اتفاق نظر رسیدند. کسی را به دنبالش فرستادند، تا او را به باغ بابلان برای انجام این امر مهم فراخواند. پیش از آن که قادر بیاید، دو سوار نقاب پوش از جانب ریگزار نمایان شدند، نزدیک آمدند و بر جنازه نماز خواندند و جسم پاک ریحانه رسول خدا(ص) را دفن نمودند و بدون اینکه با کسی صحبت نمایند، سوار شدند و از محل دور شدند و کسی هم آنها را نشناخت! آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) فرموده اند: هیچ بعید نیست که این دو بزرگوار، امامان معصومی باشند که برای این امر مهم به قم آمدند. بعضی احتمال داده اند که آن دو نقابدار، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) بوده اند. و طبق فقه اهل بیت(ع)، پیکر معصوم باید به دست معصوم تجهیز و تدفین شود، چنان که حضرت زهرا(س) را امیرالمؤمنین(ع) و حضرت مریم(س) را حضرت عیسی(ع) غسل داد. فاطمه زهرا و فاطمه معصومه علیهما السلام شیداترین پروانه های شمع امامت بودند؛ پروانه های عاشقی که سوختند و به همگان آموختند که امام بر حق چونان کعبه است؛ کعبه ای که مردم بایستی بر گردش طواف نمایند، نه او بر گرد مردم: «مثل الامام مثل الکعبه اذتؤتی ولا تأتی.»

همان طور که امام موسی بن جعفر(ع) برای مراسم کفن و دفن یک شیعه خالص به نام شطیطه، با اعجاز از مدینه به نیشابور تشریف آورد و هنگام عزیمت فرمود: من و هر کس از امامان اهل بیت که بعد از من به جای من بنشیند، به ناگزیر باید در تشییع جنازه شما حاضر شویم؛ در هر شهری که باشید شما نیز تقوا پیشه کنید و اعمال خود را نیکو سازید تا ما را در رهایی بخشیدن از آتش جهنم یاری نمایید. این موضوع در مورد حضرت معصومه(س) نیز صدق می کند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۴۹
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب
خداوند حرمى دارد که مکه است پیامبر حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن کوفه است و قم کوفه کوچک است که از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود که اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت مى شوند .

امام صادق (علیه السلام):«الّا انَّ حرمى و حرم ولدى بعدى قم»  بحار ج ٦٠ صفحه ٢١٦

امام صادق (ع) - آگاه باشید که حرم و حرم فرزندان بعد از من قم است...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۵۷
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب

امام صادق (علیه السلام):من زارها عارفاً بحقّها فله الجنة

 کسى که آل حضرت را زیارت کند در حالى که آگاه و متوجه شأن و منزلت او باشد به بهشت مى رود.

بحار ج ٤٨ صفحه٣٠٧+فیلم+


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۵۴
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب
بسم الله الرئوف الکریم

 با وعده ی بهشت برابر نمی کنیم/ هر دِرهمی که از او به کرامت گرفته ایم


این روزها به لطف مهربانی نگاهشان، جشنواره ی ملی وبلاگ نویسی “دختر آفتاب” به مناسبت دهه ی کرامت و میلاد بابرکت بانو و به میزبانی جمعیت هلال احمر استان قم، در حال اجراست. اخبار کامل جشنواره و شرایط و مقررات شرکت در این مسابقه ی ملی را می توانید از پایگاه madare-abi.blo.ir پیگیر باشید.
اما در کنار این اتفاق بزرگ و مبارک قصد داریم تا تمام وبلاگ نویسان سرزمین مان را سهمی کوچک از بیکران دریای کرامت شان ببخشیم و با راه اندازی موج وبلاگی دختر آفتاب، از هر کجای این آب و خاک دست قلم را بر سینه ی ارادتمان گذاشته و گوشه ای از واژه هامان را به زیارت بانو بکشانیم.
چه در این جشنواره ی ملی شرکت کرده باشید و چه شرکت نکرده باشید، فقط با گذاشتن یک پست مرتبط با موضوعات جشنواره در وبلاگ خود و یا سایر شبکه های اجتماعی می توانید یکی از حلقه های این موج وبلاگی باشید.
چیز زیادی نمی خواهیم که به لطف حضرت کریمه سلام الله علیها تا اکنون استقبال از این جشنواره ی ملی چشم گیر و دلگرم کننده بوده برایمان. فقط از آنجایی که اهل قلم را با دل معامله است، خواسته ایم که هر کدامتان جدای از مقررات و ضوابط اصلی شرکت در مسابقه، تنها با گذاشتن یک پست به این موج وبلاگی بپیوندید.
می ماند چند نکته ی کوتاه؛
اول اینکه فرم ثبت نام در این موج وبلاگی را از پایگاه مدار آبی دریافت کرده و بعد از پر کردن به نشانی khorshid.qom@gmail.com بفرستید. فقط لازم به توضیح است که در قسمت “توضیحات بیشتر” این فرم، نوشتن جمله ی “مربوط به موج وبلاگی دختر آفتابضروری است.
دوم اینکه کد لوگوی این جشنواره و موج وبلاگی را از همان پایگاه، درون قالب وبلاگ تان قرار دهید.
سوم اینکه هرکدام تان که توفیق شرکت در این موج را پیدا کردید، در انتهای پست نوشته تان، به رسم تمام موج های وبلاگی چند نفر از وبلاگ نویسان دیگر را دعوت به نوشتن کنید.
چهارم، نوشته تان باید تحت یکی از موضوعات درج شده در پایگاه خبری دختر آفتاب باشد.
و در آخر ذکر می کنیم که مهلت شرکت در این موج وبلاگی تا ۷ شهریور میباشد.
 
 پاسخ گوی تمام سوال های شما در پایگاه دختر آفتاب خواهیم بود.
 
این را هم بگویم که به ضمانت حضرت سلطان علیه السلام، بعد از داوری این بخش، ۲ نفر از عزیزان شرکت کننده در این موج وبلاگی، کمک هزینه ی سفر به مشهد الرضا را دریافت خواهند کرد.

+فرم ثبت نام در مسابقه دختر آفتـ☼ـاب را از اینجــــــــــا دریافت کنید
جهت ثبت در موج وبلاگی  فقط در قسمت توضیحات قید شود مربوط به موج وبلاگی و لینک همان پست تولیدی به جای لینک اصلی وبلاگ باید ارسال شود
۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۳ ، ۰۷:۲۷
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب
سیّده جلیله معظّمه حضرت فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام که به حضرت معصومه علیها السّلام شهرت دارد و قبر شریفش در شهر مقدس قم،معروف و مشهور است و داراى بارگاه والا و ضریح متعدد و خدمه بسیار،و موقوفات زیادى مى‏باشد و روشنى‏ چشم اهل قم و مأوى و پناهگاه عموم مردم سیّده جلیله معظّمه حضرت فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام که به حضرت معصومه علیها السّلام شهرت دارد و قبر شریفش در شهر مقدس قم،معروف و مشهور است و داراى بارگاه والا و ضریح متعدد و خدمه بسیار،و موقوفات زیادى مى‏باشد و روشنى‏ چشم اهل قم و مأوى و پناهگاه عموم مردم است و هر سال جمیعتى فراوان از شهرهاى دور،بار سفر مى‏بندند و رنج راه مى‏کشند،تا به‏ درک فیوضات از زیارت آن معظمّه نایل گردند و فضیلت و جلالت آن حضرت از اخبار بسیار،استفاده مى‏شود.شیخ صدوق به‏ سند حسن،[سندى در حد صحیح]از سعد بن سعد روایت کرده که از حضرت رضا علیه السّلام درباره فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام سؤال کرد؟حضرت‏ فرمود:هر که او را زیارت کند،براى او بهشت است.و به سند معتبر دیگر،از فرزند آن حضرت،امام جواد علیه السّلام روایت شده‏ که هرکه مرا در قم زیارت کند،بهشت براى اوست.علاّمه مجلسى رحمة اللّه از بعضى کتابهاى زیارات،نقل کرده:على‏ بن ابراهیم،از پدرش،از سعد اشعرى قمى،از حضرت رضا علیه السّلام روایت کرده که آن حضرت فرمود:اى سعد،از ما نزد شما قبرى هست،گفتم فدایت شوم قبر فاطمه،دختر امام موسى علیه السّلام را مى‏ فرمایى؟ فرمود: بلی
 مَنْ زَارَهَا عَارِفا بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ
آرى هرکه او را زیارت کند،درحالى‏که عارف به حقش باشد،بهشت براى اوست.


چون به نزد قبر آن حضرت برسى،بالاى سر،رو به قبره بایست،و سى‏ وچهار مرتبه اللّه اکبر و سى‏ وسه مرتبه سبحان اللّه و سى ‏وسه مرتبه الحمد للّه بگو،آنگاه بخوان؛ بشنوید: زیارتنامه صوتی کریمه اهل بیت سلام الله علیها

آیت الله مرعشی نجفی سالهای طولانی اولین زائر حرم حضرت معصومه (س) بود

همچنین مرحوم آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در مدت 60 سالی که در شهر قم اقامت داشت، سحرها اولین زائر حضرت معصومه بود. ایشان در طول سال ـ چه شب‌های سرد زمستان و چه شب‌های گرم تابستان قم ـ قبل از اذان صبح در پشت حرم به انتظار می‌ایستاد تا پس از باز شدن درها اولین زائر حضرت باشد.

علامه طباطبایی روزه‌اش را با بوسه بر ضریح،‌ افطار می‌کرد

مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبایی غروب ماه رمضان با پای پیاده با کهولت سن به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) می‌آمد و با بوسه بر ضریح آن حضرت (با کیفیتی مخصوص) روزه خود را افطار می‌‌کرد سپس به خانه رفته و غذا می‌خورد.

آیت‌الله العظمی بروجردی به خاطر حضرت معصومه (س) شاه عربستان را نپذیرفت

وقتی در عصر مرجعیت عامه آیت‌الله العظمی بروجردی، شاه عربستان به ایران آمده بود و توسط سفیر عربستان تقاضای ملاقات با ایشان را نمود، آقا اجازه نفرمودند!

اطرافیان گفتند مصلحت است که شما اجازه ملاقات بدهید. ایشان فرمودند: او وهابی است اگر به قم بیاید به زیارت حضرت معصومه (س) نمی‌رود و این، هر چند غیر مستقیم، توهینی به ساحت ملکوتی ایشان است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920615000287#sthash.7bholxOe.dpuf
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۳ ، ۰۰:۱۲
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب


درباره حضرت معصومه(سلام الله علیها) چه کتابی بخوانیم؟

ردیف
اسم کتاب
نویسنده
1
گل موسی

حامد حجتی
2
نگاهی بر زندگانی حضرت فاطمه معصومه (س)

غلامرضا حیدری ابهری
3
فروغی از کوثر

الیاس محمد بیگی
4
بانوی ملکوت

آیة الله کریمی جهرمی
5
عنایات معصومیه از زبان خادمین آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)

محمد علی زینی وند
6
الطریق الی خراسان (عربی)

کمال السید
7
تجلی کوثر در حضرت فاطمه معصومه (س)

مؤسسه کوثر ولایت
8
حضرت معصومه (س) فاطمه(س) دوم

محمد محمدی اشتهاردی
9
نگین قم

جوادمحدثی
10
زندگانی کریمه اهل بیت (س)

علی اکبر مهدی پور
11
کرامات معصومیه (س)

علی اکبر مهدی پور
12
ودیعه آل محمد فاطمه معصومه (س)

محمد صادق انصارى زنجانى
13
نظرة الى حیاة السیدة فاطمة المعصومة

غلامرضا حیدرى ابهرى
14
خاطرات آیت الله مسعودی خمینی

جواد امامی
15
مجموعه رسائل

به کوشش جمعی از نویسندگان
16
شناختنامه حضرت فاطمه معصومه (س)

علی اکبر زمانی نژاد
17
دفتر عقل و قلب

احمد عابدی
18
همگام با زائران عارف

علی اشرف عبدی
19
فاطمه معصومه (س) و تارخ و فرهنگ قم

علی صدرایی خویی
20
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه آستانه

علی صدرایی خویی - ابوالفضل حافضیان
21
کتاب شناسی قم و کریمه اهلبیت (ع)

مهدی رضوانی پور
22
مقاله شناسی قم و کریمه اهلبیت (س)

مهدی رضوانی پور
23
مجموعه مقالات (جلد اول)

گروهی از نویسندگان
24
مجموعه مقالات (جلد دوم)

گروهی از نویسندگان
25
مجموعه مقالات (جلد سوم)

گروهی از نویسندگان
26
مجموعه مقالات (جلد چهارم)

گروهی از نویسندگان
27
حرم اهلبیت (ع) خاستگاه انقلاب اسلامی

محسن اسماعیلی
28
آیت الله حائری و تحولات سیاسی، اجتماعی

ذکرالله محمدی
29
زیور هستی

علی نعیم الدین خانی - زهرا اردستانی - حوریه عظیمی
30
جغرافیای تاریخی هجرت حضرت فاطمه معصومه (س)

سید علیرضا سید کباری
31
نگرشی به زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه (س)

محسن رفیعی - معصومه شریفی
32
گوهر قم

سید مرتضی سیفی
33
پرتوی از روی دوست(کرامات حضرت فاطمه معصومه (س) در کلام علمای دین

اسماعیل کرمانشاهی
34
مشک فشان اشعار علما و بزرگان در باره حضرت فاطمه معصومه (س)

مهدی محمدبیگی
35
ستایشگران کوثر قم

منوچهر حق گو
36
تاریخ متولیان آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س)

حمید رضایی
37
فلسفه بست و بست نشینی

غلامعلی عباسی فردویی
38
رواق عصمت

سید علی حسینی
39
شرح و بررسی قصیده معجزیه

سید جعفر موسوی
40
المواقف النقدیة الادبیة لائمة المعصومین

محمد حسن المعصومی البهبهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۴۴
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب

حضرت معصومه (سلام الله علیها) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشیع است و مقام علمی بلندی دارد. نقل شده که روزی جمعی از شیعیان، به قصد دیدار حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) و پرسیدن پرسش هایی از ایشان، به مدینه منوره مشرف شدند. چون امام کاظم (علیه السلام) در مسافرت بود، پرسش های خود را به حضرت معصومه (سلام الله علیها) که در آن هنگام کودکی خردسال بیش نبود، تحویل دادند. فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام رفتند، ولی هنوز ایشان از سفر برنگشته بود. پس به ناچار، پرسش های خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدی به خدمت امام برسند، غافل از این که حضرت معصومه (سلام الله علیها) جواب پرسش ها را نگاشته است. وقتی پاسخ ها را ملاحظه کردند، بسیار خوشحال شدند و پس از سپاسگزاری فراوان، شهر مدینه را ترک گفتند. از قضای روزگار در بین راه با امام موسی بن جعفر (علیه السلام) مواجه شده، ماجرای خویش را باز گفتند. وقتی امام پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند، سه بار فرمود: پدرش فدایش...فداک ابوک، «فداها ابوها»...


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۴۱
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب
لقب «معصومه» را امام رضا(علیه السلام) به خواهر خود عطا فرمود  آن حضرت در روایتى می فرماید:

«مَنْ زَارَ الْمَعصُومَةَ بِقُمْ کَمَنْ زَارَنى.» (3)

«هرکس معصومه را در قم زیارت کند،مانند کسى است که مرا زیارت کرده است.»


این لقب، که از سوى امام معصوم به این بانوى بزرگوار داده شده، گویاى جایگاه والاى ایشان است.امام رضا(ع) در روایتى دیگر مى فرماید:هرکس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در رى یا خواهرم را در «قم» زیارت کند که ثواب زیارت مرا در مى یابد.لقب دیگر حضرت معصومه(س) «کریمه اهل بیت» است. این لقب نیز بر اساس رؤیاى صادقانه یکى از بزرگان، از سوى اهل بیت به این بانوى گرانقدر داده شده است. ماجراى این رؤیاى صادقانه بدین شرح است :مرحوم آیت اللّه سیّد محمود مرعشى نجفى، پدر بزرگوار آیت اللّه سید شهاب الدین مرعشى (ره) بسیار علاقه مند بود که محل قبر شریف حضرت صدّیقه طاهره (س) را به دست آورد. ختم مجرّبى انتخاب کرد و چهل شب به آن پرداخت. شب چهلم پس از به پایان رساندن ختم و توسّل بسیار، استراحت کرد. در عالم رؤیا به محضر مقدّس حضرت باقر(ع) و یا امام صادق (ع) مشرّف شد.

امام به ایشان فرمودند:«عَلَیْکَ بِکَرِیمَةِ اَهْل ِ الْبَْیت ِ.» یعنى به دامان کریمه اهل بیت چنگ بزن .

ایشان به گمان اینکه منظور امام (ع) حضرت زهرا(س) است، عرض کرد: «قربانت گردم، من این ختم قرآن را براى دانستن محل دقیق قبر شریف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زیارتش مشرّف شوم.»امام فرمود: «منظور من، قبر شریف حضرت معصومه در قم است.» سپس افزود:«به دلیل مصالحى خداوند مى خواهد محل قبر شریف حضرت زهرا(س) پنهان بماند; از این رو قبر حضرت معصومه(س) را تجلّى گاه قبر شریف حضرت زهرا(س) قرار داده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جلال و جبروتى براى آن مقدّر بود، خداوند همان جلال و جبروت را به قبر مطهّر حضرت معصومه(س) داده است.»مرحوم مرعشى نجفى هنگامى که از خواب برخاست، تصمیم گرفت رخت سفر بر بندد و به قصد زیارت حضرت معصومه (س) رهسپار ایران شود. وى بى درنگ آماده سفر شدو همراه خانواده اش نجف اشرف را به قصد زیارت کریمه اهل بیت ترک کرد. (4)

پی نوشت ها:

1- بحار ج ٤٨ صفحه ٣٠٧

2- بحار ج ٦٠ صفحه ٢١٦

3- ناسخ التواریخ، ج ٣، ص ٦٨، به نقل از کریمه اهل بیت، ص ٣٢

4- زبدة التصانیف، ج ٦، ص ١٥٩، به نقل از کریمه اهل بیت، ص ٣

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۱۷
دبیرخانه مجازی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دختر آفتاب

اسلایدر